Music for the Masses

En gruppe som vi ikke har nevnt tidligere, men som definitivt fortjener det er jo Depeche Mode, som er en av de mest populære gruppene i sjangeren. Deres album «Music for the Masses» fra 1987 viste frem innflytelsen som Kraftwerk hadde på grupper som kom etter dem. Men dette var en slags mot-reaksjon til denne bevegelsen, og det er bra, fordi det viste en sjanger som hele tiden forsøkte å utfordre seg selv og de aksepterte normene.

Dette albumet er langt mer dramatisk og kan minne om en litt annerledes sjanger, det har en litt operaaktig lyd, som er ganske kul å høre på. Det at den var en hit, både i salg og med kritikerne har gjort den til en ganske viktig plate. Spesielt fordi denne suksessen gjorde det mulig for andre grupper og musikere å utforske videre hva folk vil høre på, og hva som kan få suksess.

Det er jo det man vil, hele tiden flytte grenser slik at elektronisk musikk hele tiden er i utviklingen. Det klarte Depeche Mode virkelig, og det er en den største grunnen til at vi har inkludert dem her på vår liste.

corporate-x